Visie & Missie

Visie speel-o-theek de Zusjes

Het uitlenen van spel- en oefenmateriaal aan mensen van 0 tot 99+ jaar, met of zonder beperking. We stimuleren hierbij een deeleconomie en de sociale cohesie in de wijk.

 

Missie speel-o-theek de Zusjes

Onze missie is door het uitlenen van spel- en oefenmateriaal aan mensen van 0 tot 99+ jaar, met of zonder beperking, de verspilling tegen te gaan en de sociale contacten te verbeteren in de wijk. We willen een ontmoetingsplek zijn voor alle lagen van de bevolking.

Door onze duurzame unieke materialen die niet overal verkrijgbaar zijn, willen we de spelontwikkeling en sociale contacten onder de mensen stimuleren. 

Door afwisseling in spelmateriaal blijven de hersenen geprikkeld en worden leergebieden gestimuleerd. Dit kan ook goed worden toegepast bij mensen met dementie of andere lichamelijke beperkingen. 

We willen stap voor stap gaan uitbreiden met activiteiten. Eerst richten we ons op kinderen, vervolgens organiseren we spelletjes ochtenden met kinderen van verschillende achtergronden en eventueel met beperkingen. Daarna zullen we uitbreiden met spelvormen voor volwassenen en mensen met dementie

 

Scroll naar boven