Visie & Missie

Visie speel-o-theek de Zusjes

Het uitlenen van spel- en oefenmateriaal aan mensen van 0 tot 99+ jaar, met of zonder beperking. We stimuleren hierbij een deeleconomie en de sociale cohesie in de wijk.

 

Missie speel-o-theek de Zusjes

Onze missie is door het uitlenen van spel- en oefenmateriaal aan mensen van 0 tot 99+ jaar, met of zonder beperking, de verspilling tegen te gaan en de sociale contacten te verbeteren in de wijk. We willen een ontmoetingsplek zijn voor alle lagen van de bevolking.

Door onze duurzame unieke materialen die niet overal verkrijgbaar zijn, willen we de spelontwikkeling en sociale contacten onder de mensen stimuleren. 

Door afwisseling in spelmateriaal blijven de hersenen geprikkeld en worden leergebieden gestimuleerd. Dit kan ook goed worden toegepast bij mensen met dementie of andere lichamelijke beperkingen. 

We willen stap voor stap gaan uitbreiden met activiteiten. Eerst richten we ons op kinderen, vervolgens organiseren we spelletjes ochtenden met kinderen van verschillende achtergronden en eventueel met beperkingen. Daarna zullen we uitbreiden met spelvormen voor volwassenen en mensen met dementie

 

Scroll naar top

We gaan in Heerhugowaard weer open op dinsdagavond op afspraak

U kunt weer bij ons langskomen om geleende materialen retour te brengen en weer nieuwe materialen te halen.
We zijn open op afspraak. U kunt daarvoor een tijdsblok reserveren op onze website www. speelotheekdezusjes.nl

Als u nieuwe materialen reserveert via Aura online dan staan uw materialen gereed als u komt.

We zijn op de dinsdagavonden open van 19.00 tot 21.00 uur.

Vanaf zaterdag 24 april zijn wij ook open op de zaterdagen van 11.30 tot 13 uur.

We zien u graag verschijnen,

Met vriendelijke groeten,

Team SOT de Zusjes  en NVA-huis Noord-Holland Noord

Wij gaan weer bezorgen!