Let op tijdens de zomervakantie hebben wij aangepaste openingstijden! Bekijk hier per locatie de aangepaste openingstijden.

ANBI

ANBI Algemeen Nut Beoogde Instelling
Stichting speelotheek de Zusjes zet zich in voor educatieve en duurzame doeleinden en heeft geen winstoogmerk. Daarom is stichting speelotheek de Zusjes door de Nederlandse Staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s hebben een maatschappelijke functie. Vandaar dat voor ANBI’s diverse fiscale voordelen gelden.

Stichting speelotheek de Zusjes heeft de ANBI-status

De ANBI-status heeft tot gevolg dat wij geen belasting hoeven te betalen over donaties. Het geld dat je schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken voor ons werk. Andersom kan de ANBI-status ook voordelen opleveren voor jou als donateur. Kijk voor meer informatie op Algemeen nut beogende instellingen (belastingdienst.nl)

OFFICIËLE GEGEVENS stichting speelotheek de Zusjes

Een ANBI moet volgens de Nederlandse regelgeving over de volgende gegevens beschikken:

HANDELSNAAM

stichting speelotheek de Zusjes

RSIN-Nummer

858020610

KVK-NUMMER

69809003

DOELSTELLING

Het voornaamste doel van Stichting speelotheek de Zusjes is het uitlenen van speel- en oefenmateriaal aan mensen van 0 tot 99+ jaar, met of zonder beperking. Vanuit Stichting speelotheek de Zusjes worden verschillende activiteiten georganiseerd. Het aanbod van activiteiten wordt uitgebreid naarmate het project zich ontwikkeld. De basis blijft het uitlenen van materialen, maar ook het informeren over het belang en het bevorderen van spelen zijn belangrijke pijlers van de stichting.

Dit zijn belangrijke doelen voor de speelotheek:

  • Bijdragen aan verantwoord omgaan met grondstoffen en milieu door deel uit te maken van een deeleconomie en door aanschaf van o.a. ecologisch speelgoed.
  • Het uitlenen van materialen voor alle leeftijden om gevarieerder te kunnen spelen, oefenen en uit te proberen. Kinderen spelen over het algemeen niet langdurig met hetzelfde      
  • Het uitlenen van therapeutisch oefen-, spel-, en speelmateriaal voor mensen van alle leeftijden die hier baat bij hebben (denk aan ouderen, mensen met een beperking, inwoners met een migratie-achtergrond).
  • Het geven van uitleg en advies over het gebruik en de inzet van de materialen.
  • Het aanbieden van workshops waarbij kinderen en volwassenen met verschillende culturele achtergronden vertrouwd raken met elkaars manier van spelen.
  • Met een selectie van materialen bij kinderen langsgaan, die niet in staat zijn zelf naar de speelotheek te komen.
  • Het bevorderen van het speelplezier en de motorische ontwikkeling binnen verschillende doelgroepen
Scroll naar boven

Heerhugowaard is woensdag 15 mei gesloten.

padlock, door, lock-172770.jpg